Movila Geamăna de la Crasnoarmeiscoe (r-nul Hîncești)

Movilele funerare sunt siturile arheologice cele mai numeroase de pe teritoriul Republicii Moldova, depășindu-se cifra de 4500. Prezența lor în  Țara Moldovei este semnalată încă în izvoarele diplomatice medievale, ca și în letopisețele cronicarilor sau textele călătorilor străini. Răspândiți în mai toate zonele geografice, tumulii din spațiul pruto-nistrean au început a fi repertoriați și investigați încă de la sfârșitul sec. XIX, câteva sute de movile funerare fiind cercetate prin săpături de salvare în perioada sovietică. În urma acestor ample explorări, s-a dovedit că marea majoritate a construcțiilor de acest tip constituie creația populațiilor nomade descinse din stepele euroasiatice, începând cu epoca eneolitică și terminând cu evul mediu timpuriu. Fiind edificate din pământ (sau pământ și pietre) și având de regulă formă relativ semisferică, cu diametre și înălțimi variabile, tumulii reprezintă complexe funerare și de cult ce conțin mai ales morminte de înhumație datând din epoci istorice diferite. Pentru unele perioade, cum ar fi bronzul timpuriu și mijlociu, movilele constituie singura categorie de complexe arheologice documentate până acum și, prin urmare, prezintă o însemnătate științifică deosebită.

Un loc distinct, bine individualizat în peisajul cultural al Moldovei, îl ocupă unele movile duble sau triple mari, numite Movile Gemene. O astfel de movilă dublă de dimensiuni impresionante există pe moșia satului Crasnoarmeisoe (r-nul Hîncești).

Complexul arheologic Movila Geamăna de la Crasnoarmeiscoe (r-nul Hâncești) se află la circa 1,5 km ESE de centrul localității și la 1,3 km E de albia râului Călmățui, pe vârful unui promontoriu orientat NV-SE, afectat în partea de NE de alunecări de teren. Coordonatele geografice ale tumulului, în capătul său nordic, sunt 46°49’10.5″N 28°17’47.0″E, iar în marginea de sud – 46°49’04.5″N 28°17’51.9″E. Ansamblul arheologic constă din două movile de mari dimensiuni, orientate pe direcția promontoriului, unite între ele printr-o ”șa” de pământ. Movila din partea de SE are diametrul de circa 80 m și înălțimea de circa 11 m, iar cea din partea de NV – diametrul de circa 70 m și înălțimea de circa 10 m, o porțiune din partea ei de NE fiind distrusă prin deplasările solului.  ”Șaua” de pământ ce unește cele două movile are lungimea în jur de 45 m, lățimea de circa 45 m și înălțimea de 3-5 m. Lungimea totală a movilei duble de la Crasnoarmeiscoe este de circa 195 m, lățimea – de 45-80 m, iar înălțimea – de 5-11 m. În părțile adiacente de NV și SV sunt două mari alveolări cu diametrul de circa 70 m și adâncimea de peste 1 m, ele fiind formate foarte probabil prin scoaterea pământului necesar pentru construirea tumulilor. Cea mai mare parte a suprafeței Movilei Geamăna și a alveolărilor aferente este înțelenită, iar în unele zone din partea inferioară a sitului sunt plantați salcâmi.

Vechimea, structura și destinația precisă a acestui impresionant complex arheologic  de la Crasnoarmeiscoe deocamdată nu sunt cunoscute, urmând a fi stabilite  prin cercetările arheologice și interdisciplinare viitoare.

La fel ca și în cazul altor monumente istorice similare, prin părțile locului despre Movila Geamăna circulă diferite legende, care sunt ca un ecou îndepărtat din timpuri mai vechi. O legendă de acest fel ne-a fost povestită în vara anului 2014 de dna Ranciuc Olga, profesoară de limbă şi literatură rusă şi română din satul Crasnoarmeiscoe, legendă redată în înregistrarea video de mai jos.

Vlad Vornic, Sergiu Tabuncic

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *