Cercetări de salvare la Filipeni, r-nul Leova.

Cercetările au fost efectuate la un tumul afectat prin lucrările de reconstrucție a sistemului de irigație Leova-Filipeni. Au fost descoperite un mormânt sarmatic din sec. I-II d.Hr., distrus din vechime, trei instalații de foc și două morminte din evul mediu (sec. X-XII și XVI-XVII). Responsabili de săpături Serghei Agulnicov și Ion Ceban.