SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE SALVARE ÎN SITUL MEDIEVAL DE LA COSTEȘTI-GÂRLEA DIN ANUL 2017

Beneficiind de sprijinul Primăriei satului Costești și al Consiliului Raional  Ialoveni, în anul 2017 Agenția Națională Arheologică a continuat investigațiile de salvare în ansamblul arheologic medieval de la Costești-Gârlea. Cercetările s-au desfășurat în diferite sectoare ale zonei de N a sitului, afectate de alunecările de teren și eroziunea solului. Săpăturile au constat din lărgirea Secţiunii III, în scopul dezvelirii integrale a cuptorului de ars piatra de var, și  trasarea  câtorva casete sau secțiuni noi de dimensiuni variabile, pentru cercetarea unor morminte sau complexe de locuire,  majoritatea fiind parțial distruse.

Dintre complexele scoase la lumină remarcăm mai întâi cuptorul de ars piatra de var, care a fost intens folosit și prezenta dimensiuni deosebit de mari. Instalația de foc propriu-zisă avea diametrul de cca 4 m si adâncimea de 3,8 m, iar groapa de alimentare cu combustibil – lățimea de cca 1,6 m,  lungimea de peste 5,4 m și adâncimea de 1,15-2,35 m.  Inventarul recuperat din cuprinsul cuptorului era însă relativ sărăc, cuprinzând două monede (una tătărească de bronz din sec. XIV, aflată pe fundul gropii de acces, și alta turcească de argint din sec XVI), câteva cuie de fier, fragmente de vase lucrate la roată, dintre care unele smălțuite, și oase de animale.

De asemenea, menționăm un complex de locuire adâncit, de mici dimensiuni, prevăzut cu o vatră circulară în mijloc. Locuința conținea un inventar extrem de bogat, constând din monede giucide din sec. XIV, diferite piese de bronz și fier, resturi de recipiente de piatră și sticlă, numeroase fragmente de vase ceramice și resturi faunistice.

 Un loc distinct între complexele cercetate complet sau parțial îl ocupă 13 morminte de înhumație, reperate în diferite sectoare ale unei mari necropole din partea de NE a orașului. Toate înmormântările aveau gropile orientate pe direcția vest-est, o parte dintre ele fiind prevăzute cu acoperăminte din bârne de lemn. Un mormânt (nr. 9) conţinea și un sicriu de lemn, de la care s-au păstrat resturi de lemn putrezit și cuie de fier puternic oxidate. Scheletele, care, potrivit expertizei antropologice, au aparținut unor indivizi de vârste și sexe diferie, se aflau depuse pe spate, cu mâinile de-a lungul corpului sau așezate pe bazin. Drept inventar, în două înmormântări (nr. 10 și 13) s-au găsit un inel și o mărgică polifațetată de carneol, iar din stratul de cultură s-au recuperat cuie de fier și monede de argint și bronz tătărești din sec. XIV.

Vlad VORNIC, Sergiu POPOVICI,  Ion CIOBANU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *