Săpături de salvare la Ciumai, com. Vinogradovca

A fost cercetată o movilă afectată prin lucrările de reabilitare a drumului M3. S-au descoperit morminte datând din eneoliticul târziu (mil. IV î.Hr.), epoca bronzului (mil. III î.Hr.), perioada romană (sec.I- II d.Hr.), precum și urme de locuire (vetre de foc, gropi, șanțuri) din sec. XVII-XVIII atribuite tătarilor nogai.