Săpături arheologice de salvare în necropola din sec. 4 d.Hr. de la Tigheci (r-nul Leova)

În lunile august-septembrie 2017, au fost efectuate săpături arheologice de salvare în necropola din sec. 4 d.Hr. de la Tigheci (r-nul Leova), puternic afectată de o carieră de lut neautorizată ce a funcționat anterior. Au fost descoperite cinci morminte de înhumație și un inventar funerar ce constă din vase de lut lucrate la roată, piese vestimentare sau de toaletă și un pahar de sticlă decorat cu fațete hexagonale, databil în a doua jumătate a sec. 4 d.Hr.