O ultimă cercetare arheologică de salvare din anul 2019 a fost efectuată în luna decembrie la Gotești

O ultimă cercetare arheologică de salvare din anul 2019 a fost efectuată în luna decembrie la Gotești, într-un sit semnalat cu ocazia unor lucrări de excavare a solului. După anunțarea Agenției Naționale Arheologice de către dl I. Arabadji, responsabilul lucrărilor de excavare, despre descoperirea unor schelete umane, a fost întreprinsă o inspectare la fața locului, constatându-se că prin lucrările efectuate au fost scoase la lumină și distruse câteva morminte de înhumație, care aparțin unei necropole din evul mediu tărziu. Pe același teren din marginea de sud-vest a localității loc au fost semnalate și vestigii arheologice din Hallstattul timpuriu (sec. XII-X î. Hr.
Prin săpăturile arheologice de salvare, susținute de primăria comunei Gotești, au fost descoperite 10 morminte de înhumație și 10 gropi menajere, datând din diferite perioade istorice. Toate complexele funerare, care conțineau schelete de adulți și copii, unele prevăzute cu sicrie de lemn, aparțin unui cimitir creștin din sec. XVI-XVII, datat pe baza unor monede ungurești și poloneze găstie în cinci morminte. Cele mai multe gropi erau lipsite de inventar sau conțineau puțină ceramică caracteristică pentru Hallstattul timpuriu (sec. XII-X î. Hr.). O groapă (nr. 5), cu inventar ceramic și osteologic mai bogat, se atribuie evului mediu târziu.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *