Date preliminare privind investigațile arheologice preventive în situl Peticeni V.

       În anul 2018 au fost finalizate cercetările arheologice preventive în situl Peticeni V, amplasat pe traseul gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău. Investigațiile au fost demarate în toamna anului 2017, fiind finanțate de Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE). În urma cercetărilor preventive, au fost identificate și studiate 15 complexe dintre care: aglomerații de lut ars și ceramică, o instalație de foc, gropi menajere, morminte de inhumație și incinerație. Majoritatea complexelor și a materialelor aparțin nivelului de locuire din perioada eneolitică atribuite culturii Cucuteni faza A-B. Inventarul arheologic recuperat din acest nivel este reprezentat prin fragmente ceramice împărțite în cinci categorii, predominantă fiind cea pictată, fragmente de figurine antropomorfe, unelte de silex și os. Artefactele ceramice își găsesc unele analogii în inventarul aşezărilor de tip Solonceni.

            Următorul orizont cultural-cronologic al sitului poate fi atribuit culturii Noua, purtătorii căreia au amenajat aici o instalație de foc de tip deschis descoperită în secțiunea 2. Tot acestui orizont cultural suntem dispuși să atribuim și trei mormintele de inhumație, unul dintre care fiind depus în poziție chircită pe partea dreaptă.

            Celui mai târziu nivel cronologic al sitului îi revine aglomerația de oase calcinate (mormântul 1) descoperite împreună cu fragmentele a două vase ceramice specifice culturii getice răspândite în spațiul Pruto-Nistrean în sec. V-III a. Chr.

            Investigațiile preventive în situl arheologic Peticeni V au oferit o serie de materiale științifice importante pentru studierea preistoriei regiunii.

https://www.facebook.com/AgentiaNationalaArheologica/videos/1037167326408364/

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *