Registrul Arheologilor din Republica Moldova

Registrul Arheologilor din Republica Moldova reprezintă un document oficial de stat, format și ținut de către Ministerul Culturii Republicii Moldova în baza următoarelor acte:

  • Legea privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17.09.2010, art. 12, i), 13, k), 17 (Monitorul Oficial, 03.12.2010,  Nr. 235-240,  art. Nr: 738).
  • Regulamentul privind Registrul Arheologilor din Republica Moldova, Nr. 127 din 25.04.2013 (Monitorul Oficial, 24.05.2013, Nr. 116-118, art. Nr: 739).
  • Hotărârea Comisiei Naționale Arheologice din 12.11.2015, proces-verbal nr.3.
  • Ordinul Ministrului Culturii nr. 225 din 16 noiembrie 2015.
În conformitate cu articolul 17 al Legii privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17.09.2010:
  1. Registrul arheologilor din Republica Moldova cuprinde lista arheologilor profesionişti din Republica Moldova care, în conformitate cu categoria deţinută, au dreptul să realizeze periegeze arheologice, cercetări arheologice preventive, de supraveghere sau sistematice.
  2. În conformitate cu calificarea atinsă, arheologul poate fi atestat la următoarele categorii profesionale: debutant, specialist şi expert. Arheologul atestat este salarizat în corespundere cu legislaţia în vigoare.
  3. Atestarea arheologilor pentru categoriile profesionale se efectuează de Ministerul Culturii la propunerea Comisiei Naţionale Arheologice.
  4. Registrul arheologilor din Republica Moldova este aprobat de Ministerul Culturii şi administrat de Agenţia Naţională Arheologică potrivit unui regulament aprobat prin ordin al ministrului culturii”.

Registrul Arheologilor din Republica Moldova

Registrul Arheologilor din Republica Moldova

Nr. Registru Numele, prenumele Categoria profesională atribuită la specialitatea “Arheologie” Data atribuirii categoriei profesionale
1 Niculiţă Ion Arheolog Expert 12.11.2015
2 Postică Gheorghe Arheolog Expert 12.11.2015
3 Covalenco Serghei Arheolog Expert 12.11.2015
4 Sava Eugen Arheolog Expert 12.11.2015
5 Manzura Igor Arheolog Expert 12.11.2015
6 Zanoci Aurel Arheolog Expert 12.11.2015
7 Tentiuc Ion Arheolog Expert 12.11.2015
8 Vornic Vladimir Arheolog Expert 12.11.2015
9 Musteaţă Sergiu Arheolog Expert 12.11.2015
10 Pîrnău Ludmila Arheolog Expert 12.11.2015
11 Matveev Sergiu Arheolog Expert 12.11.2015
12 Tkaciuk Mark Arheolog Expert 12.11.2015
13 Ursu Rodica Arheolog Expert 12.11.2015
14 Mateevici Natalia Arheolog Expert 12.11.2015
15 Rabinovici Roman Arheolog Expert 12.11.2015
16 Agulnikov Serghei Arheolog Specialist 12.11.2015
17 Bubulici Valeriu Arheolog Specialist 12.11.2015
18 Haheu Vasile Arheolog Specialist 12.11.2015
19 Kurceatov Serghei Arheolog Specialist 12.11.2015
20 Burlacu Vitalie Arheolog Specialist 12.11.2015
21 Ursu Ion Arheolog Specialist 12.11.2015
22 Bicbaev Veaceslav Arheolog Specialist 12.11.2015
23 Popovici Sergiu Arheolog Specialist 12.11.2015
24 Munteanu Octavian Arheolog Specialist 12.11.2015
25 Băţ Mihai Arheolog Specialist 12.11.2015
26 Tabuncic Sergiu Arheolog Specialist 12.11.2015
27 Iarmulski Vasile Arheolog Specialist 12.11.2015
28 Corobcean Andrei Arheolog Specialist 12.11.2015
29 Sîrbu Livia Arheolog Specialist 12.11.2015
30 Topal Denis Arheolog Specialist 12.11.2015
31 Mistreanu Eugen Arheolog Specialist 12.11.2015
32 Ciobanu Larisa Arheolog Specialist 12.11.2015
33 Cereteu Galina Arheolog Specialist 12.11.2015
34 Noroc Ion Arheolog Debutant 12.11.2015
35 Zverev Evghenii Arheolog Debutant 12.11.2015
36 Vasilache Mariana Arheolog Debutant 12.11.2015
37 Sîrbu Ghenadie Arheolog Debutant 12.11.2015
38 Sîrbu Mariana Arheolog Debutant 12.11.2015
39 Heghea Sergiu Arheolog Debutant 12.11.2015
40 Telnov Nicolai Arheolog Expert 20.06.2016
41 Popa Alexandru Arheolog Expert 20.06.2016
42 Levinschi Alexandru Arheolog Expert 20.06.2016
43 Ceban Ion Arheolog Specialist 20.06.2016
Mergi în sus