Patrimoniul arheologic al mun. Bălți

La invitația conducerii Colegiului de Industrie Ușoară din orașul Bălți, specialiştii Agenţiei Naţionale Arheologice au prezentat comunicarea “Patrimoniul arheologic al mun. Bălți” şi expoziţia fotografică “Salvgardarea patrimoniului arheologic naţional”.

Mergi în sus