Primul vas întreg descoperit în campania 2020 la Cobani, în situl eneolitic Cucuteni A (mil. V î. Hr.) din punctul Pe Stâncuță.

Primul vas întreg descoperit în campania 2020 la Cobani, în situl eneolitic Cucuteni A (mil. V î. Hr.) din punctul Pe Stâncuță.

Primul vas întreg descoperit în campania 2020 la Cobani, în situl eneolitic Cucuteni A (mil. V î. Hr.) din punctul Citește articolul

O amforă de tip carpo-dacic descoperită recent la Cărbuna

O amforă de tip carpo-dacic descoperită recent la Cărbuna

O amforă de tip carpo-dacic sau, mai exact, fragmente de la un asemenea vas au fost descoperite recent la Cărbuna, Citește articolul

Cercelul de aur în formă de amforetă de la Medeleni

Cercelul de aur în formă de amforetă de la Medeleni

Cercelul de aur în formă de amforetă de la Medeleni. Printre diversele piese arheologice valoroase descoperite în ultimele decenii pe Citește articolul

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE LA VALUL LUI TRAIAN DE SUS (GRADIȘTE-COȘTANGALIA, R-NUL CIMIȘLIA) ÎN ANUL 2019

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE LA VALUL LUI TRAIAN DE SUS (GRADIȘTE-COȘTANGALIA, R-NUL CIMIȘLIA) ÎN ANUL 2019

În luna septembrie 2019, cu ocazia construcţiei Drumului M3 (porţiunea Porumbrei-Cimişlia), care urma să intersecteze Valul lui Traian de Sus Citește articolul

 

Tumulul Tudora-Cârnecar. O incursiune pe un șantier arheologic de acum 60 de ani.

Evoluția cercetărilor arheologice în primele decenii postbelice din fosta RSS Moldovenească este legată de activitatea mai multor personalități marcante, printre care un loc aparte îl ocupă cercetătorii moscoviți T.S. Passek și A.I. Meliukova. În anul 1954 în cadrul Expediției Arheologice Moldovenești a Institutului de Istorie a Culturii Materiale din cadrul AȘ URSS condusă de T.S. Passek, se crează echipa de cercetare a arheologiei sciților, responsabilă fiind desemnată A.I. Meliukova.

Stațiunea paleoliticului superior Climăuți II de pe Nistrul Mijlociu

Stațiunea Climăuți II (satul Climăuții de Jos, r-nul Șoldănești) a fost decoperită în anul 1989 de către Th. Obadă și O. Redcozubov, fiind cercetată în același an de o echipă  de specialiști condusă de regretatul arheolog Ilie Borziac. Situl este amplasat în centrul satului Climăuții de Jos, pe un promontoriu înalt de pe malul drept al râului Nistru.

În urma primelor investigații din anul 1989, în stațiunea Climăuți II au fost studiate două nivele culturale, atribuite paleoliticului superior. Nivelul superior a fost depistat la o adâncime de 1,7-1,9 m de la suprafața actuală a solului.  

Un interviu la Vocea Basarabiei TV despre descoperirea la Orhei a unei pivnițe din epoca modernă

Într-un interviu pentru Vocea Basarabiei TV,  din cadrul Știrilor Zilei din 21 ianuarie 2019, Vlad Vornic, director al Agenției Naționale Arheologice, a vorbit despre  descoperirea întîmplătoare a unei pivnițe din epoca modernă  în Nuceul Istoric al orașului Orhei. Arheologii au fost anunțați despre această descoperire de dl Eduard Țepordei.   Unele detalii despe acest complex subteran pot fi aflate  mai jos:

Despre grotele cu urme de locuire din paleolitic de pe teritoriul Republicii Moldova

Mărturie a unei străvechi istorii, patrimoniul cultural subteran al Republicii Moldova cuprinde diferite categorii de complexe sau monumente datând din diferite epoci.

O primă categorie de asemenea complexe este reprezentată de grotele naturale cu urme de viețuire umană din epoca veche a pietrei. Situate mai ales pe Prutul și Nistrul Mijlociu, aceste monumente au fost identificate începând cu mijlocul secolului trecut, în prezent fiind documentate circa 15 grote cu vestigii arheologice datând din diferite perioade ale paleoliticului.

Investigații arheologice preventive în situl Călărași IV

Situl arheologic Călărași IV (or. Călărași) se află spre vest de localitate pe versantul lin al unei văi. Obiectivul a fost descoperit în anul 1984 de către arheologul Vasile Haheu, cu prilejul efectuării unor cercetări perieghetice. Atunci au fost identificate urmele unei așezări de tip Chișinău-Corlăteni, datând din Hallstattul timpuriu (sec. XII-X î.Hr.). Prospectarea ulterioară a aşezării, situată în zona viitorului gazoduct Ungheni-Chișinău, a scos în vileag necesitatea efectuării cercetărilor arheologice preventive în partea de sud-vest a sitului. Investigaţiile propriu-zise au fost realizate în perioada iulie-august 2018. Vestigiile din epoca timpurie a fierului recuperate sunt reprezentate prin fragmente de străchini şi chiupuri decorate cu caneluri, diferite recipiente de uz comun cu brâuri alveolate.

Ulciorașul ornamentat din secolul IV, descoperit în situl Milești III

Între numeroasele artefacte descoperite în situl Millești  III, cu prilejul săpăturilor preventive efectuate în anul 2018, se numără și un ulcioraș cenușiu, prevăzut cu decor mai deosebit. A fost descoperit în cuprinsul  unui complex de locuire adâncit din sec. IV d.Hr.  și  este lucrat la roată, din pastă fină, având suprafața exterioară acoperită  cu angobă de  culoare cenușie închisă. 

Mergi în sus