Situl arheologic ”Calfa I – Cetățuie” (satul Varnița, r-nul Anenii Noi)

Situl arheologic ”Calfa I – Cetățuie” (satul Varnița, r-nul Anenii Noi)

Între siturile arheologice medievale de pe teritoriul Republicii Moldova un loc distinct îl ocupă ”Cetățuia Calfa”. Citește articolul

Un interviu la Radio Moldova despre săpăturile arheologice de la Cobani

Un interviu la Radio Moldova despre săpăturile arheologice de la Cobani

Într-un interviu pentru Radio Moldova, din cadrul emisiunii Matinal Național din 14 august 2020, directorul Agenției Naționale Arheologice, dr. Vlad Citește articolul

Interviu pentru Radio Moldova despre săpăturile  arheologice de salvare efectuate în vara anului curent

Interviu pentru Radio Moldova despre săpăturile arheologice de salvare efectuate în vara anului curent

Într-un interviu pentru Radio Moldova, din cadrul emisiunii Matinal Național din 4 august 2020, Vlad Vornic, director al Agenției Naționale Citește articolul

Un interviu la Radio Moldova despre cercetările arheologice prevenive din primăvara anului 2020

Un interviu la Radio Moldova despre cercetările arheologice prevenive din primăvara anului 2020

Un interviu la Radio Moldova despre cercetările arheologice prevenive din primăvara anului 2020 la siturile de pe traseul drumului R34 Citește articolul

 

Legea privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17.09.2010

Publicată : 03.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 235-240,  art Nr: 738

Patrimoniul arheologic este elementul esenţial care defineşte vechimea şi originalitatea culturii, a istoriei şi a tradiţiilor fiecărui popor, stat sau a unui spaţiu cultural în raport cu alte popoare, state sau spaţii etnoculturale. Fiecare popor are obligaţia de a-şi păstra bunurile culturale şi de a le valorifica în beneficiul întregii umanităţi.
Patrimoniul arheologic al Republicii Moldova – componentă de bază a patrimoniului cultural naţional, supus unor grave ameninţări de degradare, atît ca urmare a intensificării procesului de realizare a proiectelor majore de amenajare complexă, de noi construcţii şi de exploatare a terenurilor, cît şi din cauza riscurilor naturale, săpăturilor clandestine sau insuficienţei de informare a publicului – necesită a fi protejat, integrînd organic politica de protejare a patrimoniului arheologic în politicile culturale, educaţionale, de mediu, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, de administrare a terenurilor agricole, a solurilor şi a pădurilor.
În scopul asigurării unui cadru juridic coerent pentru protejarea şi salvgardarea patrimoniului arheologic naţional, ajustat la prevederile convenţiilor şi recomandărilor UNESCO şi ale Consiliului Europei referitoare la acest important domeniu, la care Republica Moldova este parte,
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE

  Articolul 1. Obiectul prezentei legi
Prezenta lege reglementează regimul juridic general al descoperirilor şi al cercetării arheologice, precum şi protejarea patrimoniului arheologic, parte componentă a patrimoniului cultural naţional.
   Articolul 2. Noţiuni de bază
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
a) patrimoniu arheologic – ansamblu de bunuri materiale, apărute ca rezultat al activităţii umane din trecut, păstrate în condiţii naturale la suprateran, subteran sau subacvatic, sub formă de situri arheologice (aşezări, necropole, morminte izolate, tumuli, cetăţi, valuri, construcţii, biserici, clădiri, anexe gospodăreşti etc.) sau bunuri mobile (obiecte sau fragmente ale acestora), care, pentru a fi identificate şi studiate, necesită aplicarea metodelor arheologice;

Intervenție de salvare la Mălcăuți (com. Dărcăuți, r-nul Soroca)

Intervenție de salvare la Mălcăuți (com. Dărcăuți, r-nul Soroca), 17-18 octombrie 2015. Un mormânt sarmatic din sec. I-II d.Hr. a fost distrus prin săparea unei gropi pentru siloz.În afară de oasele scheletului uman,au mai fost recuperate patru vase ceramice, dintre care o cupă romană de

ANUNȚ 3

ANUNȚ 3

Patrimoniul arheologic al raionului Strășeni

Seminarul ”Patrimoniul arheologic al raionului Strășeni: realități, probleme, perspective”, cu participarea primarilor, reprezentanțiilor autorității publice locale și a responsabililor de domeniul culturii din raionul Strășeni.

O amforă grecească descoperită întâmplător la Burlacu

Amfora a fost descoperita cu ocazia săpării unei gropi de stalp. Alte detalii vor fi consemnate după executarea în locul descoperirii a unui sondaj de salvare si verificare.

Crihana Veche, așezare din epoca romană

Sondaj de salvare într-o așezare din epoca romană târzie (sec. III-IV d. Hr.) recent semnalată de la Crihana Veche, r-nul Cahul, Au fost descoperite câteva gropi, între care una cu un schelet de châine, ceramică locală și de factură romană, greutăți de lut.

Mergi în sus