Un interviu la Radio Moldova despre Zilele Europene ale Patrimoniului 2019

Un interviu la Radio Moldova despre Zilele Europene ale Patrimoniului 2019

Într-un interviu pentru Radio Moldova,  din cadrul emisiunii „Spațiul Public”, din 25 septembrie 2019, Vlad Vornic, director al Agenției Naționale Citește articolul

Despre unul dintre șanțurile identificate și parțial cercetate în situl eneolitic Cucuteni A (mil. V î.Hr.) de la Cobani-Pe Stâncuță.

Despre unul dintre șanțurile identificate și parțial cercetate în situl eneolitic Cucuteni A (mil. V î.Hr.) de la Cobani-Pe Stâncuță.

 Între cele peste 60 de complexe din situl cucutenian (mil. V î.Hr.) de la Cobani-Pe Stâncuță (r-nul Glodeni), cercetate în Citește articolul

Un tumul sctitic cercetat la Giurgiulești

Un tumul sctitic cercetat la Giurgiulești

În luna iulie 2019 specialiștii Agenției Naționale Arheologice au efectuat cercetări  arheologice preventive în cadrul necropolei tumulare de la Giurgiulești, Citește articolul

Interviu cu Directorul Agenției Naționale Arheologice, Vlad Vornic, despre starea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova (VIDEO)

Interviu cu Directorul Agenției Naționale Arheologice, Vlad Vornic, despre starea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova (VIDEO)

Vlad Vornic directorul Agenției Naționale Argeologice „este important să cunoaștem ce monumente arheologice avem pentru a le putea proteja, unul Citește articolul

 

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Arheologice

Aprobat prin Hotarirea Guvernului Nr. 230 din 12.04.2012
Publicat : în Monitorul Oficial, 20.04.2012, Nr. 76-80, art nr: 265

1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Arheologice (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, atribuţiile de bază, funcţiile şi drepturile Agenţiei Naţionale Arheologice (în continuare – Agenţie), precum şi organizarea activităţii acesteia.
2. Agenţia este o instituţie publică specializată, creată de către Guvern în conformitate cu prevederile Legii nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic, în scopul implementării politicii de stat în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului arheologic.

Agenția Națională Arheologică

Agenţia Națională Arheologică (ANA) este o instituţie publică specializată, subordonată Ministerului Culturii, care activează în scopul implementării politicii de stat în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului arheologic.

Regulamentul cu privire la evidenţa şi clasarea patrimoniului arheologic

I. Date generale

1. Prezentul Regulament stabileşte procedurile clasării şi evidenţei patrimoniului arheologic din Republica Moldova.
2. Regulamentul este elaborat în conformitate cu Legea privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17 septembrie 2010 şi Legea privind protejarea patrimoniului naţional mobil nr. 280 din 27 decembrie 2011.

II. Definiţii

3. Patrimoniul arheologic reprezintă ansamblul de bunuri materiale, apărute ca rezultat al activităţii umane din trecut, păstrate în condiţii naturale la suprateran, subteran sau subacvatic, sub formă de vestigii arheologice imobile (aşezări, necropole, morminte izolate, tumuli, cetăţi, valuri, şanţuri, stele, construcţii, biserici, clădiri, anexe gospodăreşti etc.) sau bunuri mobile (obiecte sau fragmente ale acestora), care, pentru a fi identificate şi studiate, necesită aplicarea metodelor arheologice.

Положение о Национальном своде археологических памятников и о Национальном археологическом реестре

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом об охране археологического наследия № 218 от  17.09.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, № 235-240, год XVII, 3 декабря, 2010, статья №: 738, стр. 8-17).

2. В задачи Положения входит определение способов разработки, учета и постоянного обновления документации относящейся к политике в области охраны археологического наследия: Национального свода археологических памятников и Национального археологического реестра.

Regulament cu privire la Repertoriul arheologic naţional şi Registrul arheologic naţional

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 235-240, Anul XVII, 3 decembrie, 2010, art. 738, p. 8-17).
2. Regulamentul are drept scop stabilirea modalităţilor de elaborare, evidenţă şi de actualizare a documentelor de politici ce ţin de domeniul protecţiei patrimoniului arheologic: Repertoriul arheologic naţional şi Registrul arheologic naţional.

Mergi în sus