Primul vas întreg descoperit în campania 2020 la Cobani, în situl eneolitic Cucuteni A (mil. V î. Hr.) din punctul Pe Stâncuță.

Primul vas întreg descoperit în campania 2020 la Cobani, în situl eneolitic Cucuteni A (mil. V î. Hr.) din punctul Pe Stâncuță.

Primul vas întreg descoperit în campania 2020 la Cobani, în situl eneolitic Cucuteni A (mil. V î. Hr.) din punctul Citește articolul

O amforă de tip carpo-dacic descoperită recent la Cărbuna

O amforă de tip carpo-dacic descoperită recent la Cărbuna

O amforă de tip carpo-dacic sau, mai exact, fragmente de la un asemenea vas au fost descoperite recent la Cărbuna, Citește articolul

Cercelul de aur în formă de amforetă de la Medeleni

Cercelul de aur în formă de amforetă de la Medeleni

Cercelul de aur în formă de amforetă de la Medeleni. Printre diversele piese arheologice valoroase descoperite în ultimele decenii pe Citește articolul

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE LA VALUL LUI TRAIAN DE SUS (GRADIȘTE-COȘTANGALIA, R-NUL CIMIȘLIA) ÎN ANUL 2019

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE LA VALUL LUI TRAIAN DE SUS (GRADIȘTE-COȘTANGALIA, R-NUL CIMIȘLIA) ÎN ANUL 2019

În luna septembrie 2019, cu ocazia construcţiei Drumului M3 (porţiunea Porumbrei-Cimişlia), care urma să intersecteze Valul lui Traian de Sus Citește articolul

 

Agenția Națională Arheologică

Agenţia Națională Arheologică (ANA) este o instituţie publică specializată, subordonată Ministerului Culturii, care activează în scopul implementării politicii de stat în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului arheologic.

Regulamentul cu privire la evidenţa şi clasarea patrimoniului arheologic

I. Date generale

1. Prezentul Regulament stabileşte procedurile clasării şi evidenţei patrimoniului arheologic din Republica Moldova.
2. Regulamentul este elaborat în conformitate cu Legea privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17 septembrie 2010 şi Legea privind protejarea patrimoniului naţional mobil nr. 280 din 27 decembrie 2011.

II. Definiţii

3. Patrimoniul arheologic reprezintă ansamblul de bunuri materiale, apărute ca rezultat al activităţii umane din trecut, păstrate în condiţii naturale la suprateran, subteran sau subacvatic, sub formă de vestigii arheologice imobile (aşezări, necropole, morminte izolate, tumuli, cetăţi, valuri, şanţuri, stele, construcţii, biserici, clădiri, anexe gospodăreşti etc.) sau bunuri mobile (obiecte sau fragmente ale acestora), care, pentru a fi identificate şi studiate, necesită aplicarea metodelor arheologice.

Положение о Национальном своде археологических памятников и о Национальном археологическом реестре

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом об охране археологического наследия № 218 от  17.09.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, № 235-240, год XVII, 3 декабря, 2010, статья №: 738, стр. 8-17).

2. В задачи Положения входит определение способов разработки, учета и постоянного обновления документации относящейся к политике в области охраны археологического наследия: Национального свода археологических памятников и Национального археологического реестра.

Regulament cu privire la Repertoriul arheologic naţional şi Registrul arheologic naţional

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 235-240, Anul XVII, 3 decembrie, 2010, art. 738, p. 8-17).
2. Regulamentul are drept scop stabilirea modalităţilor de elaborare, evidenţă şi de actualizare a documentelor de politici ce ţin de domeniul protecţiei patrimoniului arheologic: Repertoriul arheologic naţional şi Registrul arheologic naţional.

Положение о Реестре археологов Республики Молдова

I. Общие положения

1. Положение о Реестре археологов Республики Молдова (далее Реестр) разработано на основании постановления ст. 12 абзац (3), буква i) Закона nr. 218 от 17 сентября 2012 об охране археологического наследия (Официальный монитор Республики Молдова, № 235-240, год XVII, 3 декабря, 2010, статья №: 738, стр. 8-17), с целью внедрения действующего законодательства и дополнения существующей юридической основы в сфере охраны национального культурного наследия,  согласно предусмотренным стандартам и международным обязательствам, взятых на себя Республикой Молдова при присоединении к некоторым конвенциям UNESCO и Совета Европы.

Regulamentul privind Registrul arheologilor din Republica Moldova

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul privind Registrul arheologilor din Republica Moldova (în continuare Registru) este elaborat în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 218 din 17 septembrie 2012 privind protejarea patrimoniului arheologic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 235-240, Anul XVII, 3 decembrie, 2010, art. 738, p. 8-17), în scopul implementării legislaţiei în vigoare şi completării cadrului juridic existent în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, conform standardelor prevăzute şi obligaţiilor internaţionale asumate de Republica Moldova odată cu aderarea la mai multe convenţii UNESCO şi ale Consiliului Europei.
2. Prezentul Regulament reglementează procedurile formării şi administrării Registrului arheologilor din Republica Moldova şi a înscrierii în acest document a specialiştilor din domeniul arheologiei.

Mergi în sus