Primul vas întreg descoperit în campania 2020 la Cobani, în situl eneolitic Cucuteni A (mil. V î. Hr.) din punctul Pe Stâncuță.

Primul vas întreg descoperit în campania 2020 la Cobani, în situl eneolitic Cucuteni A (mil. V î. Hr.) din punctul Pe Stâncuță.

Primul vas întreg descoperit în campania 2020 la Cobani, în situl eneolitic Cucuteni A (mil. V î. Hr.) din punctul Citește articolul

O amforă de tip carpo-dacic descoperită recent la Cărbuna

O amforă de tip carpo-dacic descoperită recent la Cărbuna

O amforă de tip carpo-dacic sau, mai exact, fragmente de la un asemenea vas au fost descoperite recent la Cărbuna, Citește articolul

Cercelul de aur în formă de amforetă de la Medeleni

Cercelul de aur în formă de amforetă de la Medeleni

Cercelul de aur în formă de amforetă de la Medeleni. Printre diversele piese arheologice valoroase descoperite în ultimele decenii pe Citește articolul

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE LA VALUL LUI TRAIAN DE SUS (GRADIȘTE-COȘTANGALIA, R-NUL CIMIȘLIA) ÎN ANUL 2019

CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE LA VALUL LUI TRAIAN DE SUS (GRADIȘTE-COȘTANGALIA, R-NUL CIMIȘLIA) ÎN ANUL 2019

În luna septembrie 2019, cu ocazia construcţiei Drumului M3 (porţiunea Porumbrei-Cimişlia), care urma să intersecteze Valul lui Traian de Sus Citește articolul

 

Положение об организации и функционировании Национальной Археологической Комиссии

Опубликованно: 24.12.2010 в Monitorul Oficial Nr. 254-256, статья №: 983.

Статья 1. Общие положения
(1) Национальная археологическая комиссия (в дальнейшем-Археологическая комиссия) является консультативным органом, который представляет научный авторитет в области охраны археологического наследия и функционирует при Министерстве культуры.
(2) Археологическая комиссия разрабатывает и предлагает для утверждения Министерству культуры планы действий по реализации национальных стратегий, политик и программ по охране, исследованию и освоению археологического наследия.

Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale Arheologice

Articolul 1. Dispoziţii generale
(1) Comisia Naţională Arheologică a Republicii Moldova, denumită în continuare Comisia Arheologică, este un organ consultativ, care reprezintă autoritatea ştiinţifică în domeniul ocrotirii patrimoniului arheologic şi activează pe lîngă Ministerul Culturii.
(2) Comisia Arheologică elaborează şi propune Ministerului Culturii spre aprobare planuri de acţiuni pentru implementarea strategiilor, politicilor şi programelor naţionale privind protejarea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului arheologic.

Comisia Națională Arheologică a Republicii Moldova

Contacte

Adresa: mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 50 MD-2012.

Tel\Fax: 022 227792
Director General: Vlad Vornic, tel. 022 225406
Director General adjunct: Sergiu Popovici, tel. 022 223087
e-mail: arheologie.gov@gmail.com  
e-mail: agentia.arheologica@gmail.com

Положение об организации и функционировании Национального агентства археологии

Утверждено Постановлением Правительства Республики Молдова № 230 от 12.04.2012 г.
Опубликовано: 20.04.2012 в Monitorul Oficial Nr. 76-80, статья №: 265

I. Общие положения

1. Положение об организации и функционировании Национального агентства археологии (в дальнейшем – Положение) регламентирует цель, полномочия, функции и права Национального агентства археологии (в дальнейшем – Агентство), а также организацию его деятельности.

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Arheologice

Aprobat prin Hotarirea Guvernului Nr. 230 din 12.04.2012
Publicat : în Monitorul Oficial, 20.04.2012, Nr. 76-80, art nr: 265

1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Arheologice (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, atribuţiile de bază, funcţiile şi drepturile Agenţiei Naţionale Arheologice (în continuare – Agenţie), precum şi organizarea activităţii acesteia.
2. Agenţia este o instituţie publică specializată, creată de către Guvern în conformitate cu prevederile Legii nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic, în scopul implementării politicii de stat în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului arheologic.

Mergi în sus