Componenţa Comisiei Naţionale Arheologice

 

Componenţă nominală a Comisiei Naţionale Arheologice

 • POSTICĂ Gheorghe – doctor habilitat,  profesor universitar, Viceministru al Culturii, preşedinte
 • SAVA Eugen – doctor habilitat, director general al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, vicepreşedinte
 • CEBOTARI Silvia – consultant principal, Direcţia patrimoniu cultural şi arte vizuale, Ministerul Culturii, secretar

 Membrii Comisiei

  •  LEVIŢCHI Oleg – doctor habilitat, Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Ştiinţe a Moldovei
  • NICULIŢĂ Ion – doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
  • CAVRUC Valeriu – doctor în ştiinţe, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
  • TENTIUC Ion – doctor în ştiinţe, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
  • VORNIC Vlad – doctor în ştiinţe, Director generala al Agenţiei Naţionale Arheologice

 • TELNOV Nicolai– doctor în ştiinţe, Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Ştiinţe a Moldovei
 • COVALENCO Serghei – doctor în ştiinţe, Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Ştiinţe a Moldovei
 • MUSTEAŢĂ  Sergiu – doctor în ştiinţe, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
 • MANZURA Igor – doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară”
 • ZANOCI Aurel – doctor în istorie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Mergi în sus