Category Archives: Șantinere

Despre unul dintre șanțurile identificate și parțial cercetate în situl eneolitic Cucuteni A (mil. V î.Hr.) de la Cobani-Pe Stâncuță.

 Între cele peste 60 de complexe din situl cucutenian (mil. V î.Hr.) de la Cobani-Pe Stâncuță (r-nul Glodeni), cercetate în acest an prin săpături de salvare, se numără și 5 segmente de șanțuri de apărare sau cu altă destinație, care străbat de la SV spre NE partea de sud a acestui valoros sit arheologic din bazinul Prutului Mijlociu. De dimensiuni și cu profile diferite, aceste mari structuri arheologice conțineau un bogat și variat material, între care predomină ceramica cu decor adâncit sau pictat.

Un interviu la Vocea Basarabiei TV despre descoperirea la Orhei a unei pivnițe din epoca modernă

Într-un interviu pentru Vocea Basarabiei TV,  din cadrul Știrilor Zilei din 21 ianuarie 2019, Vlad Vornic, director al Agenției Naționale Arheologice, a vorbit despre  descoperirea întîmplătoare a unei pivnițe din epoca modernă  în Nuceul Istoric al orașului Orhei. Arheologii au fost anunțați despre această descoperire de dl Eduard Țepordei.   Unele detalii despe acest complex subteran pot fi aflate  mai jos:

Investigații arheologice preventive în situl Călărași IV

Situl arheologic Călărași IV (or. Călărași) se află spre vest de localitate pe versantul lin al unei văi. Obiectivul a fost descoperit în anul 1984 de către arheologul Vasile Haheu, cu prilejul efectuării unor cercetări perieghetice. Atunci au fost identificate urmele unei așezări de tip Chișinău-Corlăteni, datând din Hallstattul timpuriu (sec. XII-X î.Hr.). Prospectarea ulterioară a aşezării, situată în zona viitorului gazoduct Ungheni-Chișinău, a scos în vileag necesitatea efectuării cercetărilor arheologice preventive în partea de sud-vest a sitului. Investigaţiile propriu-zise au fost realizate în perioada iulie-august 2018. Vestigiile din epoca timpurie a fierului recuperate sunt reprezentate prin fragmente de străchini şi chiupuri decorate cu caneluri, diferite recipiente de uz comun cu brâuri alveolate.

O locuință adâncită din sec. IV d.Hr. descoperită în situl Milești III

Printre  numeroasele complexe din epoca romană târzie, descoperite în urma săpăturilor arheologice preventive din  acest an în situl Milești III (satul Milești, r-nul Nisporeni), se numără  și o locuință adâncită, dezvelită însă, deocamdată, doar parțial. Complexul are o formă patrulateră, cu  o suprafață de peste 12 m.p., fiind prevăzută cu o  groapă mare  în mijloc și o  vatră de formă ovală de mici dimensiuni, amenajată parțial pe un sol umblat, în partea de NV a locuinței.  La nivelul instalației de foc, la adâncimea de cca 1 m de la suprafața solului, în zona centrală  a gropii amintite, dar mai sus cu cca 1 m de la fundul acesteia, a fost depistată o platformă  din  plăci mari de gresie, ce intră sub peretele de S al săpăturii. 

Date preliminare privind investigațile arheologice preventive în situl Peticeni V.

       În anul 2018 au fost finalizate cercetările arheologice preventive în situl Peticeni V, amplasat pe traseul gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău. Investigațiile au fost demarate în toamna anului 2017, fiind finanțate de Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE).

Mergi în sus