Category Archives: Legislație

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Arheologice

Aprobat prin Hotarirea Guvernului Nr. 230 din 12.04.2012
Publicat : în Monitorul Oficial, 20.04.2012, Nr. 76-80, art nr: 265

1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Arheologice (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, atribuţiile de bază, funcţiile şi drepturile Agenţiei Naţionale Arheologice (în continuare – Agenţie), precum şi organizarea activităţii acesteia.
2. Agenţia este o instituţie publică specializată, creată de către Guvern în conformitate cu prevederile Legii nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic, în scopul implementării politicii de stat în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului arheologic.

Agenția Națională Arheologică

Agenţia Națională Arheologică (ANA) este o instituţie publică specializată, subordonată Ministerului Culturii, care activează în scopul implementării politicii de stat în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului arheologic.

Regulamentul cu privire la evidenţa şi clasarea patrimoniului arheologic

I. Date generale

1. Prezentul Regulament stabileşte procedurile clasării şi evidenţei patrimoniului arheologic din Republica Moldova.
2. Regulamentul este elaborat în conformitate cu Legea privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17 septembrie 2010 şi Legea privind protejarea patrimoniului naţional mobil nr. 280 din 27 decembrie 2011.

II. Definiţii

3. Patrimoniul arheologic reprezintă ansamblul de bunuri materiale, apărute ca rezultat al activităţii umane din trecut, păstrate în condiţii naturale la suprateran, subteran sau subacvatic, sub formă de vestigii arheologice imobile (aşezări, necropole, morminte izolate, tumuli, cetăţi, valuri, şanţuri, stele, construcţii, biserici, clădiri, anexe gospodăreşti etc.) sau bunuri mobile (obiecte sau fragmente ale acestora), care, pentru a fi identificate şi studiate, necesită aplicarea metodelor arheologice.

Положение о Национальном своде археологических памятников и о Национальном археологическом реестре

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом об охране археологического наследия № 218 от  17.09.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, № 235-240, год XVII, 3 декабря, 2010, статья №: 738, стр. 8-17).

2. В задачи Положения входит определение способов разработки, учета и постоянного обновления документации относящейся к политике в области охраны археологического наследия: Национального свода археологических памятников и Национального археологического реестра.

Regulament cu privire la Repertoriul arheologic naţional şi Registrul arheologic naţional

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 235-240, Anul XVII, 3 decembrie, 2010, art. 738, p. 8-17).
2. Regulamentul are drept scop stabilirea modalităţilor de elaborare, evidenţă şi de actualizare a documentelor de politici ce ţin de domeniul protecţiei patrimoniului arheologic: Repertoriul arheologic naţional şi Registrul arheologic naţional.

Положение о Реестре археологов Республики Молдова

I. Общие положения

1. Положение о Реестре археологов Республики Молдова (далее Реестр) разработано на основании постановления ст. 12 абзац (3), буква i) Закона nr. 218 от 17 сентября 2012 об охране археологического наследия (Официальный монитор Республики Молдова, № 235-240, год XVII, 3 декабря, 2010, статья №: 738, стр. 8-17), с целью внедрения действующего законодательства и дополнения существующей юридической основы в сфере охраны национального культурного наследия,  согласно предусмотренным стандартам и международным обязательствам, взятых на себя Республикой Молдова при присоединении к некоторым конвенциям UNESCO и Совета Европы.

Mergi în sus