Category Archives: Comisia Naţională Arheologică a Republicii Moldova

Componenţa Comisiei Naţionale Arheologice

 

Componenţă nominală a Comisiei Naţionale Arheologice

  • POSTICĂ Gheorghe – doctor habilitat,  profesor universitar, Viceministru al Culturii, preşedinte
  • SAVA Eugen – doctor habilitat, director general al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, vicepreşedinte
  • CEBOTARI Silvia – consultant principal, Direcţia patrimoniu cultural şi arte vizuale, Ministerul Culturii, secretar

 Membrii Comisiei

  •  LEVIŢCHI Oleg – doctor habilitat, Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Ştiinţe a Moldovei
  • NICULIŢĂ Ion – doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
  • CAVRUC Valeriu – doctor în ştiinţe, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
  • TENTIUC Ion – doctor în ştiinţe, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
  • VORNIC Vlad – doctor în ştiinţe, Director generala al Agenţiei Naţionale Arheologice

Положение об организации и функционировании Национальной Археологической Комиссии

Опубликованно: 24.12.2010 в Monitorul Oficial Nr. 254-256, статья №: 983.

Статья 1. Общие положения
(1) Национальная археологическая комиссия (в дальнейшем-Археологическая комиссия) является консультативным органом, который представляет научный авторитет в области охраны археологического наследия и функционирует при Министерстве культуры.
(2) Археологическая комиссия разрабатывает и предлагает для утверждения Министерству культуры планы действий по реализации национальных стратегий, политик и программ по охране, исследованию и освоению археологического наследия.

Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale Arheologice

Articolul 1. Dispoziţii generale
(1) Comisia Naţională Arheologică a Republicii Moldova, denumită în continuare Comisia Arheologică, este un organ consultativ, care reprezintă autoritatea ştiinţifică în domeniul ocrotirii patrimoniului arheologic şi activează pe lîngă Ministerul Culturii.
(2) Comisia Arheologică elaborează şi propune Ministerului Culturii spre aprobare planuri de acţiuni pentru implementarea strategiilor, politicilor şi programelor naţionale privind protejarea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului arheologic.

Comisia Națională Arheologică a Republicii Moldova

Mergi în sus