Category Archives: Agentia Nationala Arheologica

Положение об организации и функционировании Национального агентства археологии

Утверждено Постановлением Правительства Республики Молдова № 230 от 12.04.2012 г.
Опубликовано: 20.04.2012 в Monitorul Oficial Nr. 76-80, статья №: 265

I. Общие положения

1. Положение об организации и функционировании Национального агентства археологии (в дальнейшем – Положение) регламентирует цель, полномочия, функции и права Национального агентства археологии (в дальнейшем – Агентство), а также организацию его деятельности.

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Arheologice

Aprobat prin Hotarirea Guvernului Nr. 230 din 12.04.2012
Publicat : în Monitorul Oficial, 20.04.2012, Nr. 76-80, art nr: 265

1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Arheologice (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, atribuţiile de bază, funcţiile şi drepturile Agenţiei Naţionale Arheologice (în continuare – Agenţie), precum şi organizarea activităţii acesteia.
2. Agenţia este o instituţie publică specializată, creată de către Guvern în conformitate cu prevederile Legii nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic, în scopul implementării politicii de stat în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului arheologic.

Agenția Națională Arheologică

Agenţia Națională Arheologică (ANA) este o instituţie publică specializată, subordonată Ministerului Culturii, care activează în scopul implementării politicii de stat în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului arheologic.

Mergi în sus