Category Archives: Seminare

Curs de instruire în domeniul Conservării Arhitecturale

Patrimoniul Republicii Moldova este unul destul de diversificat și merită de a fi păstrat și protejat. În acest sens, Proiectul Twinning „Suport pentru promovarea patrimoniului cultural, prin păstrarea și protecția acestuia”  vine cu un suport practico – informațional pentru specialiștii din domeniile relaționate arhitecturii, și anume un curs de instruire dedicat formării capacităților profesionale. 

Patrimoniul arheologic al raionului Călărași

La data de 13 decembrie 2017, în sala mare a Consiliului raional Călărași, a avut loc seminarul ”Patrimoniul arheologic al raionului Călărași: realități, probleme, perspective”, cu participarea primarilor, reprezentanțiilor autorității publice locale, polițiștilor de sector și a responsabililor de domeniul culturii din raionul Călărași.

Seminar metodico-ştiinţific “Patrimoniul arheologic naţional” in raionul Cahul

Pe data de 11.12.2017, în sala mare a consiliului raional Cahul, a avut loc seminarul metodico-ştiinţific “Patrimoniul arheologic naţional: realităţi şi perspective” cu privire specială asupra patrimoniului arheologic imobil al raionului Cahul. Manifestarea a fost organizată de către instituţia noastră în colaboare cu Secţia cultură Cahul.

Lecție publică “Salvgardarea patrimoniului arheologic naţional” în gimnaziul din s. Tigheci

Prezentarea lecției publice și a expoziţiei “Salvgardarea patrimoniului arheologic naţional” în gimnaziul din satul Tigheci, r-nul Leova, noiembrie 2017.

Patrimoniul arheologic al mun. Bălți

La invitația conducerii Colegiului de Industrie Ușoară din orașul Bălți, specialiştii Agenţiei Naţionale Arheologice au prezentat comunicarea “Patrimoniul arheologic al mun. Bălți” şi expoziţia fotografică “Salvgardarea patrimoniului arheologic naţional”.

Zilele europene ale patrimoniului 2016, la Costești și Văsieni

Zilele europene ale patrimoniului 2016, la Costești și Văsieni, r-nul Ialoveni.

Mergi în sus